Główny powód nielojalności Klienta to …

Wyniki przytaczane przez Forum Research, Swedish Post Office, McGraw-Hill Research są przerażające. 49-67 % klientów wskazuje jako przyczynę nielojalności: brak zainteresowania ze strony obsługujących go pracowników, niską jakość kontaktu, słabą opiekę. Dane te pozwalają wysnuć smutne przypuszczenie. Klienci nie są lojalni, ponieważ ani ich samych, ani ich pieniędzy nie darzy się wystarczającym szacunkiem. Jak bowiem inaczej klient może interpretować sytuację, gdzie w zamian za zostawione pieniądze, w najlepszym razie dostaje sztucznie wymuszoną grzeczność? Nie tego się spodziewa każdy z nas będąc klientem. Prawda? Taki sposób traktowania klienta nie buduje pozytywnej więzi emocjonalnej. A bez niej, oczekiwana lojalność nie jest możliwa. By konsument był lojalny trzeba sobie na to zasłużyć. Kolejne badania pokazują, że nie załatwi tego żaden program lojalnościowy oparty o zbieranie punktów. W przypadku niewłaściwego traktowania klienta jedynie monopol chroni przed nielojalnością klienta.
Masz taki komfort?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s